ergoteq

Rošt - Tímový hráč pre zdravý spánok

lehatko3A

Pri mojich stretnutiach so záujemcami o matrace sa opakovane stretávam s otázkou týkajúcou sa „správneho roštu“. Počúvam pritom znova a znova vety ako:

• „Môj rošt by som si rada ponechala, bol naozaj dosť drahý.“
• „Problémom je určite matrac, pretože môj rošt je nový.“
• „Myslíte si, že je môj rošt ešte v poriadku?“

Paradoxne sa dnes rošt často kupuje nezávisle od matraca – teda najskôr matrac a potom rošt alebo naopak. V zmysle vnímania miesta na spanie ako celku je to, logicky, nezmysel.

Rád by som využil príležitosť a povenoval sa trochu tejto problematike. Pri hľadaní nového matraca musí byť vždy na stole aj otázka ohľadom roštu. Rošt, ktorý pre jeden matrac funguje ako ideálny základ, môže pri inom matraci znamenať stratu jeho statiky a prispôsobivosti. Ak je napr. môj matrac individuálne prispôsobeným matracom, nepotrebujem flexibilný rošt, pretože matrac plní želanú funkciu prispôsobenia sa a potrebuje len stabilný základ na udržanie vnútornej statiky.

S inými typmi matracov môže byť situácia iná a flexibilný rošt môže mať svoje opodstatnenie v prípade matraca, ktorý je preň určený. Hlavnú úlohu pritom plní poradenstvo vyškoleného odborného personálu.

Pre istotu uvediem tri šikovné rady ako predísť nesprávnej kúpe:

(1) Ak je to možné, kupujte si rošt aj matrac na rovnakom mieste a v tom istom čase.

(2) Nechajte si vysvetliť, ako rošt podporuje funkčnosť matraca.

(3) Ak predajca alebo poradca nemá prijateľné odpovede, hľadajte radšej inde.

S pozdravom Ilyas Merl