ergoteq

Problém s medzistavcovými platničkami: Prečo je matrac dôležitý?

4

Pri ťažkostiach s chrbticou hrajú dôležitú úlohu okrem iného aj tieto životné okolnosti:

  • pracovné prostredie (napr. pracovisko s počítačom),
  • preťažovanie (zdvíhanie ťažkých bremien a nesprávnym spôsobom),
  • telesná kondícia (chybná svalová stabilizácia),
  • klesajúca výška medzistavcových platničiek v starobe,
  • iné okolnosti (úrazy, ochorenia atď.).

Prolaps medzistavcových platničiek

Prolaps medzistavcových platničiek je vystúpenie rôsolovitého jadra (Nucleus Pulposus) platničky zo štruktúry medzistavcovej platničky, ktorá sa skladá z jadra a vláknitého prstenca (Anulus Fibrosus). Do diagnózy sa väčšinou píše prolaps disku. Naopak, pri protrúzii, ktorú spôsobuje narušená rovnováha tlaku v rámci medzistavcovej platničky, síce tiež dochádza k posunutiu, ale Anulus Fibrosus zostáva nepoškodený a jadro ho nepretrhne. V prípade protrúzie aj prolapsu dochádza k dodatočnému tlaku na miechové nervy vystupujúce z chrbticového kanála. Z toho dôvodu môže dochádzať k zmyslovým a motorickým obmedzeniam, ako aj k bolestivým stavom.

Matrac a platnička

Je potrebné dbať na dve veci:

(1) Poloha pri ležaní

Poloha naboku predstavuje optimálne uloženie chrbtice. V nej sú všetky medzistavcové platničky a chrbticové štruktúry (nervy, svaly, fascikuly atď.) rovnomerne zaťažované, resp. odbremenené. Predpokladom tohto uloženia je telu prispôsobená štruktúra matraca. Tie štruktúry, ktoré potrebujú miesto, sa môžu zanoriť (ramená, panva). Tie oblasti tela, ktoré potrebujú oporu, sú dostatočne podoprené (driek). Ak nie je počas noci možné takúto polohu udržať, môže to byť znak nedostatočne ergonomického uloženia. Osobitne nevhodné v prípade prolapsov medzistavcových platničiek sú také uloženia, pri ktorých nie je záťaž rozdelená rovnomerne. Ako príklady možno uviesť ležanie na bruchu (predovšetkým v prípade ťažkostí s krčnou chrbticou) a polohu napoly na bruchu (predovšetkým pri problémoch v oblasti driekovej chrbtice).

(2) Štruktúra matraca

Aj v prípade polohy na boku sa môžeme stretnúť s problémami. Aj malé tlakové rozdiely v štruktúre medzistavcových platničiek môžu stačiť na to, aby precitlivená oblasť prolapsu viedla k ťažkostiam. Chrbtica musí ležať v rovnej, tlak odnímajúcej polohe a mať potrebnú oporu v driekovej oblasti, aby sa umožnilo optimálne uvoľnenie nervových štruktúr. Pomocou správneho zostavenia lôžka a štruktúry matraca sa prolaps či protrúzia medzistavcových platničiek nedá odstrániť. Ale práve pri týchto druhoch ťažkostí je jasné, že nesprávne uloženie počas noci môže viesť k zhoršeniu ťažkostí. Naopak, správne uloženie vedie k procesom podporujúcim regeneráciu v postihnutej oblasti a okolo nej. Odporúča sa však aj konzultácia s lekárom a fyzioterapeutom a tiež hľadanie spôsobov, ako dané oblasti v bežnom živote odľahčovať.