ergoteq

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pretože ochrana Vašich dát je našou prioritou

Zásady ochrany osobných údajov

Stav: 01/2022

Zodpovedný

Za spracovanie vašich osobných údajov na našej webovej stránke zodpovedá spoločnosť ErgoSpánok, s.r.o. Naše údaje nájdete v sekcii impresum.

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté iným príjemcom.

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Prístup k údajom / súborom denníka servera

Automaticky zhromažďujeme a ukladáme informácie, ktoré nám odošle váš prehliadač. 

Toto sú:

typ/verzia prehliadača
použitý operačný systém
URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka)
názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
čas požiadavky servera
množstvo prenesených dát
správu, či bolo vyhľadávanie úspešné

IP adresy používateľov sú po ukončení používania vymazané alebo anonymizované. V prípade anonymizácie dochádza k zmene IP adries tak, že jednotlivé údaje o osobných alebo skutkových okolnostiach už nie je možné priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, alebo len s neúmerným množstvom času, nákladov a úsilia. Údaje v takzvaných log súboroch vyhodnocujeme v anonymnej forme, aby sme web ďalej zlepšovali a spríjemňovali používateľom a rýchlejšie našli a opravili chyby. Používajú sa aj na riadenie kapacít servera, aby bolo možné v prípade potreby poskytnúť zodpovedajúci objem dát.

Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete pomocou formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, budú u nás uložené po dobu 6 mesiacov za účelom vybavenia žiadosti a pre prípad doplňujúcich otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa na odber e-mailových noviniek prostredníctvom našej webovej stránky. Na to potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom newslettera. Aby sme vám mohli poskytnúť cielené informácie, zhromažďujeme a spracúvame aj informácie o oblastiach záujmu, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Hneď ako sa zaregistrujete na odber noviniek, pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie.

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať písomným oznámením alebo (v prípade zasielania noviniek e-mailom aj) kliknutím na odhlasovací odkaz, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do času odvolania.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Nami zhromaždené údaje budú poskytnuté tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely spracovania zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste na to vopred dali súhlas. Takto odovzdané údaje môžu byť použité iba našimi poskytovateľmi produktov alebo služieb na splnenie ich úlohy. Tieto boli nami starostlivo vybrané a zadané písomne. Sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme. Akékoľvek iné použitie informácií nie je povolené a neuskutočňuje sa u žiadneho z poskytovateľov služieb, ktorých sme poverili.

Cookies

Naša stránka používa takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú na vaše koncové zariadenie a nijako mu neškodia.

Používame cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch.

Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Viac informácií o súboroch cookies používaných na tejto webovej lokalite nájdete v sekciicookies.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v prípade potreby využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google kliknutím na nasledujúci odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainštalovaním dostupného doplnku prehliadača. Službe Google Analytics môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa opt-out cookie, aby sa zabránilo budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/ alebo na https://policies.google.com/?hl=sk. Chceli by sme zdôrazniť, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby sa zabezpečilo anonymné zaznamenávanie adries IP (tzv. maskovanie IP).

Marketo

Táto webová stránka využíva Marketo, webovú analytickú a marketingovú službu poskytovanú Marketo EMEA Ltd. v Dubline v Írsku („Marketo“). Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky používateľmi sa zvyčajne prenášajú na server Marketo v Írsku a tam sa ukladajú. V našom mene Marketo použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky používateľmi, na zostavenie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. Marketo sa tiež používa na ukladanie údajov, ktoré ste zadali do formulárov na našej webovej stránke v súbore cookie. Viac informácií o ochrane údajov v Marketo nájdete na documents.marketo.com/legal/privacy/.

Java-Scripty

Google Mapy

Táto webová lokalita používa produkt Mapy Google od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním automaticky zhromažďovaných údajov spoločnosťou Google, jej zástupcami a tretími stranami. Podmienky používania služby Mapy Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps/.

Právo na informácie a právo na vznesenie námietky

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenos údajov. Máte tiež právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili so spracovaním vašich osobných údajov. Zákonnosť spracúvania osobných údajov až do odvolania nie je odvolaním dotknutá. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V prípade vznesenia námietky už nebudú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom priamej reklamy.