ergoteq

Matrac vyrobený skutočne na mieru

7

Počas mojej činnosti poradcu v oblasti spánku som sa stretol s rôznymi ľuďmi. Mnohí z nich za mnou prišli, aby konečne našli úľavu od rozmanitých problémov. Často sú to bolesti v ramenách, bolesti chrbta v noci, stŕpnuté ruky/nohy, problémy s prerušovaným spánkom, napätie v šiji a mnohé ďalšie. Treba však hľadať príčinu týchto ťažkostí skutočne v matraci?

Matrac je jednou z osobných vecí, s ktorou trávime viac času ako s hociktorým iným predmetom v našom okolí. Podľa Rakúskeho štatistického úradu spia Rakúšania v priemere 8,5 hodiny počas pracovného týždňa a 9 hodín cez víkend. Znamená to, že 1/3 dňa strávia na lôžku. Na otázku, či má matrac vplyv na zdravie, preto treba jasne odpovedať: ÁNO.

Inštitút pre výskum spánku Proschlaf Lekárskeho centra Salzburg (AZS) uskutočnil štúdiu na zistenie súvislosti medzi problémami v oblasti šije a ramien a zóny chrbta a bokov a vhodnosťou podkladu na spanie. Z výsledkov presvedčivo vyplýva, aký dôležitý je matrac pre spánok bez ťažkostí. Príliš tvrdé lôžko má za následok často napätie v šiji a ramenách, ako aj bolesti chrbta či bokov.

Napriek tomuto poznatku, samozrejme, nemožno pripisovať všetky ťažkosti automaticky len matracu. Výživa, pohyb, pracovná činnosť a osobná náchylnosť na stres sú zásadné pre zdravý život a spolu tvoria štyri piliere každodenného života bez ťažkostí (pozri obrázok). Jednotlivé piliere majú jednu spoločnú vlastnosť. Sú zásadne ovplyvňované našimi dennými aktivitami. Ako pri každej stavbe však musia byť aj tieto piliere postavené na dobrom základe. Genetika je faktor, ktorý nevieme ovplyvniť vôbec alebo vieme ovplyvniť len málo, preto ju môžeme opísať ako súčasť základu každodenného života bez ťažkostí.

Z tohto kontextu vyplýva aj mimoriadny význam správneho zostavenia miesta na spanie. Matrac je základom toho, aby tie oblasti, ktorým sa cez deň venujeme, mohli dosiahnuť svoj úplný potenciál. Dobrá noc je predpokladom pre dobrý deň. Zlé uloženie sa na spánok preto môže viesť k telesným ťažkostiam a následne k zlyhaniu v čiastkových oblastiach štyroch pilierov, pretože neoptimálny oddych v noci má priamy vplyv na schopnosť jednotlivca podávať výkony. Bežný život bez ťažkostí v takom prípade nie je možný.

Miesto na spanie je súčasťou základu pre zdravý život bez ťažkostí, a preto ho treba bezpodmienečne vziať do úvahy, ak ide o riešenie úľavy od zdravotných problémov.